mr. Simon van der Woude

Simon van der Woude behandelt alle strafzaken (inclusief cassaties bij de Hoge Raad en uitlevering), vreemdelingenzaken (verblijfsvergunningen, Nederlanderschap) en alle daarmee samenhangende zaken.

Rechterlijke colleges boezemen hem geen ontzag in, want hij is zelf ruim 10 jaar lang (plaatsvervangend) raadsheer geweest bij het toenmalige Gerechtshof Leeuwarden (1999-2010).

Hij staat u graag bij in een grote fraudezaak, een moordzaak of een uitlevering naar de USA. Maar ook in kleine zaken behaalt hij graag een rechtvaardig resultaat voor u. In het bijzonder voor jongeren spant hij zich graag in. Door zijn inspanningen hebben jongeren die door de politie worden verhoord tegenwoordig het recht op bijstand door een advocaat, ook als zij niet zijn aangehouden (Rechtbank Amsterdam, 9-11-2021, ECLI:NL:RNAMS:2021:6411).

Ook komt hij op voor tbs-gestelden die hun verblijfsrecht hebben verloren en voor kinderen die in Nederland zijn geboren en getogen maar toch nooit het recht hebben gekregen in Nederland te verblijven.

Met zijn ruime ervaring sedert 1985 loodst hij u door de moeilijkste procedures met het maximaal haalbare effect - alleen voor asielzaken bent u bij hem aan het verkeerde adres.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Cassatie Strafrecht
  • Strafrecht
  • Vreemdelingenrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

mr. Simon van der Woude
T: +31 (0) 20 4714635
E: vanderwoude@avesadvocaten.nl
© 2024 Aves Advocaten - algemene voorwaarden