mr. dr. Jarinde Temminck Tuinstra

Jarinde Temminck Tuinstra werd in 2007 voor het eerst be√ędigd als advocaat en is gespecialiseerd in het nationale en internationale strafrecht, zowel voor meerderjarigen als voor minderjarigen. Ook behandelt zij OTS-zaken en machtiging (gesloten) uithuisplaatsingen.

Zij is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS), van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten Nederland (VNJA) en van de Jeugdrechtadvocaten Amsterdam (JRAA).

Daarnaast behandelt zij vreemdelingenzaken, waaronder bewaring, met uitzondering van asielzaken. In dat kader is zij lid van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV) van de Stichting Migratierecht Nederland.

Jarinde doceerde strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam waar zij in 2009 promoveerde op een onderzoek naar de positie van de verdediging in het internationale strafrecht. Jarinde was visiting researcher bij het Rwanda Tribunaal in Tanzania en op Yale Law School in de VS. Zij heeft nationale en internationale publicaties op haar naam staan.

Jarinde Temminck Tuinstra heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Cassatie Strafrecht
  • Strafrecht (waaronder Financieel economisch strafrecht; Internationaal Strafrecht; Jeugdstrafrecht; Uit- en overleveringszaken en Vreemdelingen(straf)recht)
  • Vreemdelingenrecht (waaronder Vreemdelingenbewaring)

Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

mr. dr. Jarinde Temminck Tuinstra
T: +31 (0) 20 4714635
E: temminck@avesadvocaten.nl
© 2024 Aves Advocaten - algemene voorwaarden