mr. Iman Baardman

Iman Baardman heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Als afstudeerrichting heeft hij gekozen voor zowel het strafrecht als het intellectuele eigendomsrecht. Na zijn studie werkte korte tijd hij als bedrijfsjurist bij Joop van den Ende Producties.

In mei 1995 is hij als advocaat beëdigd. Hij heeft zich volledig toegelegd op het behandelen van strafzaken en BOPZ zaken (Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen). Bij dit laatste gaat het om juridische bijstand aan cliënten die mogelijk gedwongen worden opgenomen in een kliniek. In 2012 volgde hij de specialisatie-opleiding Jeugdrecht aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit te Utrecht.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Iman Baardman de rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Strafrecht inclusief Jeugdstrafrecht

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

mr. Iman Baardman
T: +31 (0) 20 4714635
E: baardman@avesadvocaten.nl
© 2024 Aves Advocaten - algemene voorwaarden