mr. Paul Jeeninga

Paul Jeeninga studeerde Nederlands recht in Maastricht en Leiden. Na enige tijd als griffier strafzaken te hebben gewerkt aan de rechtbank Amsterdam werd hij in 1994 be├źdigd als advocaat. Ook Paul Jeeninga volgde de specialisatie-opleiding Strafrecht. Verder is hij zeer deskundig op het gebied van de rechtspositie van gedetineerden en personen die in het kader van de Wet BOPZ onvrijwillig in een psychiatrische instelling worden opgenomen. Paul Jeeninga is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Paul Jeeninga de rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Pati├źntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Psychiatrisch patiëntenrecht
  • Strafrecht, inclusief Milieu strafrecht, Penitentiair recht en TBS

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied (Verklaring behorend bij artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur; openbaar en publiekelijk toegankelijk bekend maken van registratie).

mr. Paul Jeeninga
T: +31 (0) 20 4714635
E: jeeninga@avesadvocaten.nl
© 2024 Aves Advocaten - algemene voorwaarden