mr. Maarten Witlox

In 1988 is Mr. M.A.I. Witlox afgestudeerd in het Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1989 is hij advocaat in Amsterdam en vanaf 1998 gespecialiseerd in het strafrecht (lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten). In 1997 heeft Maarten Witlox zijn eigen advocatenkantoor opgericht, eerst met Mr Tuzkapan, later met Mr. Snijders. Vanaf 1 januari 2019 heeft Witlox zich aangesloten bij het strafrechtkantoor AVES advocaten, gevestigd aan de Amstel te Amsterdam. Maarten Witlox is de mening toegedaan dat slechts als gevolg van een goede samenwerking tussen advocaat en cliĆ«nt een goed resultaat mogelijk is. Hij vergt veel van zichzelf, maar ook van zijn cliënten. Voor meer informatie bekijk witloxadvocaat.nl.


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Maarten Witlox het rechtsgebied Strafrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit rechtsgebied.

mr. Maarten Witlox
T: +31 (0) 20 4714635
E: witlox@avesadvocaten.nl
I: witloxadvocaat.nl
© 2024 Aves Advocaten - algemene voorwaarden