mr. Bart van Tuinen

Bart van Tuinen (Leeuwarden, 1969) studeerde Nederlands recht (Civiel- en Strafrecht) aan de Rijks Universiteit Groningen. Na zijn studie vertegenwoordigde hij als dienstplichtig militair in beroepszaken de Minister van Defensie. Sinds 1996 is hij advocaat. Na enkele jaren in de algemene rechtspraktijk gewerkt te hebben heeft hij zich vanaf 2000 op het strafrecht toegelegd. Hij volgde o.a. de specialisatie-opleidingen Strafrecht (2002) en Jeugdrecht (2012) aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit te Utrecht. Verder is hij lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en de European Criminal Bar Association.


De praktijk van Bart van Tuinen bestaat voor een groot deel uit de juridische bijstand in ruime zin aan de Nederlandse beroepsvissers en beroepsvaart.


In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft Bart van Tuinen de rechtsgebieden Strafrecht en Psychiatrisch Patiëntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

mr. Bart van Tuinen
T: +31 (0) 20 4714635
M: +31 (0) 6 51828703
E: vantuinen@avesadvocaten.nl
© 2021 Aves Advocaten - algemene voorwaarden